Brat Gníomhach

Friday 09 February 2018

Brat Gníomhach

 

Tá Gaelscoil na Dúglaise ar thóir an Bhrat Gníomhach

( Gaelscoil na Dúglaise is applying for Active Flag Status)

Scileanna Reatha 

Tá na daltaí ag díriú ar rith an téarma seo. Tá seacht gcéim le leanúint chun máistreacht air a fháil. Tá an scil seo éigeantach mar úsáidtear é i ngach spóirt.

Pupils are concentrating on running this term. There are seven stages to be mastered. This skill is essential as it is required not only for athletics, but other strands of the curriculum.

 

Cispheil na mBunscoil 7ú/8ú Feabhra

Ghlac cailíní ó rang 5 agus 6 páirt i mBlitz Cispheile eagraithe ag Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí ar an gCéadaoin 7ú Feabhra. Bhí an deis céanna ag foireann measctha an lá dár gcionn.

Girls from 5th and 6th classes participated in a Basketbaqll Blitz organised by the Cork Sports Partnership on Wednesday 7th February. A mixed team had an opportunity to participate on Thursday.

Ó Duffy Cup 22/01/2018

Thainig Julia White ó fhoireann Chamóaíochta Chorcaí chun na scoile le Corn Uí Dhufaigh. Labhair sí leis na daltaí mar gheall ar thábhacht na haclaíochta. Spreag sí iad chun páirt a glacadh i gcúrsaí spóirt.

Julia White from the Cork Camogie Senior panel visited the school with the Ó Duffy Cup. She spoke to the pupils about the importance of keeping fit and participating in team sport.

 

 

 

 

 Cispheil 23/01/2018

Ghlac páistí ó rang 6 páirt sa Bhlitz Cispeile a bhí eagraithe ag na Gardaí. D'éirigh leo an Craobh a shroicint. Taimid an-bhródúil astu.

Sixth Class pupils participated in a basketball blitz organised by the Gardaí. They played very well and reached the final.

 

 

Gníomhaíochtaí sa Chlós

Tá daltaí na scoile ag gábháil  do na gníomhaíochtaí seo a leanas an tseachtain seo,

 • casadh coirp
 • hapáil dhá chois
 • dreapadóirí

Déantar iad tar eis sosa, am tóin agus le haghaidh obair bhaile.

The pupils will practise the following exercises in school and for homework 

 • snapbacks
 • hopping
 • mountain climb

This is to encourage pupils to be active.

Lúthchleasaíocht

Bhí na ranganna go diriú ar ghníomhaíochtaí bunaithe ar shiúl i rith an chéad théarma. Beidh siad ag diriú ar rith sa dara teárma. Tá se á dhéanamh chun béim a chur a lúthchleasaíocht tríd an scoil.

Classes were concentrating on developing walking skills as part of the Athletics strand during the first term.Pupils will be concentrating on developing runnung this term to promote Athletics in the school

 

Sodar na Nollag 

Tá na daltaí ag diriú ar shiúl mar chuid den lúthchleasaíocht i láthair na huaire mar sin ghlac  an scoil ar fad páirt i Sodar na Nollag.                                                           

 Everyone had great fun participating in Sodar na Nollag on the 8/12 which was part of the athletics strand developing walking and running. 

 

 

 

Snámh

Bhí spórt agus scléip ag rang 2 ag snámh. Second Class are currently enjoying swimming classes.

 

500

 

Rince Gaelach

Bhain na daltaí taitneamh agus tairbhe as an rince gaelach. Rang 2 enjoy irish dancing.

 

 

 

 

Bunaíodh Coiste Gníomhach le déanaí,

An Active Flag Committee has been formed. Pupils were reminded at Tíonól to be active every day. Physical activity is included as part of homework. This is practised by the whole school every day in the yard after break and varies from week to week.

 

 

 

 

 

Eagraíonn Múinteoir Éamonn seisiún O.T. gach maidin sa halla                                                                Múinteoir Éamonn organises  O.T. sessions daily in the hall

 

 

 

 

 

 

D'fhreastail Múinteoir Anna , Múinteoir Méabh agus Múinteoir Maria ar chúrsa bunaithe ar " Fundamental Movements" faoi stiúir P.D.S.T. Beimid ag díriú ar scileanna bunaithe ar rith,siúl agus caitheamh chun forbairt a dhéanamh ar an gclár lúthchleasaíochta. 

Múinteoir Anna, Múinteoir Méabh and Múinteoir Maria attended a Fundamental Movements course with P.D.S.T. All classes will be concentrating on developing walking,running and catching skills as part of the Athletics strand ofthe P.E. programme which we have prioritised this year.

 

Ta Ranganna 4-5 i mbun an gháirdín i lathair na huaire.  

  Rang 4 and Rang 5 are involved in maintaining the school garden. The development of a Sensory Garden is in progress by a dynamic group of parents.

 

Tá na ranganna sinsearacha ag gábháil don scipeáil go seachtainiúil.

Senior classes are skipping every week as a continuation of the Skip2Bfit workshopthat visited our school in June. Buíochas le Cumann na dTuismitheoirí do na teid scipeála.

 

 

Tháinig Raonaithe  Nemo chun na scoile le corn Aindí Scannaill mar bhuaigh siad Craobh an Chontae.

Nemo Rangers visited the school with the Andy Scannell Cup as they won  the Senior County Football Final

 

 

 

D'imir Máire Bairéad oide ón scoil le Cork City. Bhunaigh siad Comórtas na mBan Craobh na hÉireann Sacar.

Mary Barrett, a teacher on our staff came to school with members of the Cork City Football Team.

 

Lá Aclaíochta

Bhí an lá againn ar an 29ú Mí Meán Fómhair. 

 

 

Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí

Caithfimid ard-mholadh a thabhairt do na buachaillí agus na cailíní a ghlac páirt sna rásanna aonair agus na hathrásanna. Bhí sé an-dian ar fad a bheith ag rith ar an bhféar nó raon reatha ar lá chomh fliuch.  D’éirigh go maith leis na buachaillí agus bhíodar chun tosaigh sna rásanna ar fad. Bhuaigh na cailíní a roinn de bharr an méid a bhuaigh an scoil sna rásanna aonair.  Chomh maith le sin, bhuadar an athrás thar a haondéag agus faoi a haondéag.De bharr gur bhuaigh Ultan agus Ella a rás aonair, ghlac an bheirt acu páirt sa bhabhta  ceathrú cheannais le haghaidh Craobh an Chontae.   Bhí Ultan chun tosaigh ina rás agus bhuaigh Ella a babhta ceathrú ceannais.  Ag deireadh an lae, rith Ella sa rás deireanach agus tháinig sí sa dara háit i gCraobh an Chontae. Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí

 

                                                                                                

 

 

Ceardlann Rothaíochta

 

   

Tá rang 5 ag baint sár taitnimh as an gCúrsa Rothaíochta.

 

Comhghairdeas le Rang 6 a bhuaigh Féile Peile Gael Linn inniu, Maith sibh !

  

 

Ghlac na cailíní rang 4 agus Rang 5 páirt i mbliotz Chamogaíochta inniu i gCLG na Dúglaise.                       Déirigh go hiontach leo .

 

 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach grúpa a chabhraigh scoil linn sa spórt sa scoil i mbliana .        We wish to express our sincere thanks to the following for supporting sport in our school this acedemic year.

 • Cumann Lúthchleas Gaeil na Dúglaise
 • Sciath na Scol
 • Lúthchleasa na Cathrach
 • Raonaithe Nemo
 • Linn Snámha na Dúglaise
 • Skip 2bfit
 • Tramore Athletic F.C.
 • Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí (Rothaíocht)
 • Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí

 

Blog Active School Week

Tá sé ar intinn againn seachtain ghníomhach a chur ar siúl sa scoil le linn na seachtaine dar thuas 19ú Meitheamh.                                                                                                                                                               An active School week will be held in the school during the week commencing Monday the 19th June.

Seo a leanas an clár ama.

 • An Luan - Ceardlann Téadléimní (skipping workshop)
 • An Mháirt - Siúlóid Scoile (School Walk)
 • An Chéadaoin - Lá Spóirt (Sport's Day)
 • An Déardaoin - Bac Chúrsa ar an Raon Reatha (obstacle course on the running track)
 • An Aoine - Treodóireacht (orienteering)

 

Comhghairdeas leis an bhfoireann chamógaíochta, bhuaigh siad in aghaidh Inis Eonáin Dé hAoine seo caite.Beidh siad ag imirt in aghaidh Raonaithe Nemmo ar an Máirt 9ú Bealtaine. Táimid go léir ag tnúth le Craobh Sciath na Scol ag druidim le deireadh na míosa.Míle buíochas le Oliver, Kim, Anna agus Aiidan.

 

 

 

Táimid an-bhródúil go bhfuilimid ag iarraidh ár gcéad brat gníomhach a aimsiú i mbliana! Táimid ag baint an-taitneamh as! 

Bhí Lá Gníomhaíochta againn ag tús na bliana, Sodar Nollag, agus Aoine faoi Dhíon! Bhí an-spraoi ag baint leo!

Beimid Seachtain Gníomhach agus Lá Spóirt á eagrú againn go luath! Bígí ag faire anseo chun grianghraif a fheiscint!                      Brúigh an ghrianghraf thíos chun níos mó a fheiscint

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew