Cór

       Tá cór iontach i nGaelscoil na Dúglaise. Glacann siad croí lár in ócáidí scoile. S'iad daltaí ranganna 5 & 6 a bhíonn sa chór.  Tá an-mholadh ag dul do Mhúinteoir Brídín ,do Mhúinteoir Siobhán agus Múinteoir Méabh as an obair iontach a dhéanann said  agus iad i bhfeighil ar an gcór.

Canann an cór  go rialta ag maidineacha caifé do thuismitheoirí agus do chuairteoirí chun na scoile . Bíonn siad ar an stáitse i Halla na Cathrach go bliantúil ag Cór Fhéile na Scol.   Is ócáid aoibhinn  bliantúil í nuair a théann said ar cuairt go  Barda Naomh Oilibhéar in Ospidéal Naomh Fhionnbarra agus déanann siad taispeántas i gcomhair na seandaoine. Is mó litir dheas atá faighte againn ón ospidéal ag cur ina luí orainn an pléisiúr a thugann an cór dos na hothair.

Mar chuid den Fhéile bhliantúil Snagcheoil Chorcaí,tugadh deis don chór an Banna Ceoil Lamorrote (www.lamorotte.nl ) ón Ísealtír a thionlacan i Samhain '06 agus '07. B' iad 'The Old Timers Jazz Band' ó Prague  (www.oldtimersjazzband.cz/index ) a bhí linn i 2008. Thainig Blaa-mandag chugainn i 2009 agus an  Maydayjazzband i 2010.  Ghlac an cór páirt sa 'Crossborder Concert' i Feabhra 2008.

 Tá an cór le cloisteáil ar an dlúthdhiosca “Nollaig Shona” a d'eisigh an scoil i Nollaig ’06.

B'onóir an mhór don chór canadh  os comhair Uachtarán na hEireann, Máire Mhic Ghiolla Íosa i Samhain 2010 mar chuid den Chomóradh 25.

The choir is very active in Gaelscoil na Dúglaise and performs on all school occasions.
Children from fifth and sixth classes are in the choir. Much praise is due to Múinteoir Brídín for her wonderful work with the choir.
The choir regularly perform at coffee mornings for parents and visitors to the school . It takes part in Cór Fhéile na Scol in the City Hall every year. A very special occasion for the choir is when they visit the elderly patients in St. Finbarr’s Hospital at Christmas time. These visits are very much appreciated by the staff as well as patients and we have many letters of appreciation.
As part of the Cork City Jazz Festival last year the choir joined the Lamorrote Jazz group from Holland in its performance.They also performed with the MayDay Jazzband in 2010
The choir proved very popular at our fundraising fashion show in Rochestown Park Hotel and is also featured on our Christmas C.D. “Nollaig Shona”.They were priviledged to perform for the president Mary Mc Aleese in November 2010 as part of the 25 Year celebrations.

 

 

 

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew