Spriocráiteas

Is bunscoil lán-Ghaeilge, chomhoideachasúil, Chaitliceach í Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú, Gaelscoil na Dúglaise.

Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile do mhúinteoirí, do dhaltaí, do bhainisteoirí, do thuismitheoirí is don fhoireann bhreise is déanfar gach iarracht pobal Gaeilge a chothú sa scoil. Spreagfar na páistí le bheith bródúil as a gcumas sa Ghaeilge is as a gcultúr. Déanfar a gcumas iomlán teanga a fhorbairt.                            

Is é mana na scoile ná 'Doras Feasa Fiafraí' as a spreagfar gach páiste chun fiosrachta i dtreo an eolais trí mheán na Gaeilge. Beidh an páiste in a c(h)roílár den saol scoile agus sé leas an pháiste a bheidh in a bhunchloch de gach cine a thógfar. Cothófar timpeallacht shona shocair in a mbainfidh gach páiste barra a c(h)umais amach go teangeolaíoch, go cogneolaíoch, go sóisialta, go fisiciúil, go h-aestéitiúil, go spioradálta is go mórálta.                                

Tabharfar gach deis ó thaobh cothromas inscne de do gach páiste dul i ngleic le réimse leathan imeachtaí.

Spreagfaidh Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí is i saol na scoile trí chaidreamh baile/scoile is trí pháirt a ghlacadh i gCumann na dTuismitheoirí.

Cothófar atmaisféar deachaidrimh bunaithe ar luachanna Caitliceacha sa scoil in a gcuirfear le féinmhuinín na ndaoine éagsúla sa phobal scoile, in a spreagfar na páistí meas a bheith acu ar dhaoine is ar mhaoin agus in a ndéanfar coincheap na féinfhreagrachta a fhorbairt iontu.

Mission Statement
Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú, Gaelscoil na Dúglaise is an Irish medium, coeducational, Catholic school. Irish is the language of communication among teachers, children, parents, management and ancillary staff and every effort is made to develop the school as an Irish language community. The children will be encouraged to be proud of the Irish language and of their heritage. Their total language ability will be developed.
The school motto is “Doras Feasa Fiafraí” meaning that an enquiring mind is the door to knowledge. Each child’s sense of curiosity will be guided in its search of knowledge through the medium of Irish. The individual child will be at the centre of school life and each decision taken will be for the benefit of the children.
A happy, secure environment will be nurtured in which each child will achieve his full potential linguistically, cognitively, socially, physically, aesthetically, spiritually and morally. Each child will be treated equally and have the opportunity to participate in a wide range of activities, regardless of gender.
Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú, Gaelscoil na Duglaise will support the parents’ active participation in their children’s education and in school life through home school links and through participation in ‘Cumann na dTuismitheoirí’.
The school climate will reflect the prevailing Catholic values of the school where the self esteem of all members of the school community will be enhanced, the children will be encouraged to respect other people and their property and where they will develop a sense of individual responsibility.
 
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew