Stair Scoile

Bunaíodh Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú, Gaelscoil na Dúglaise i Méan fómhair 1985 le 20 páiste ar na rollaí de bharr feachtais a chuir scata tuismitheoirí agus daoine eile gur spéis leo an Ghaeilge agus an Ghaelscolaíocht, i gcrích.

Ainmníodh an scoil in onóir an Athar Tadhg Ó Murchú. Sagart na Gaeilge a ghlaoití air i gCathair Chorcaí. I measc na dtréithe a bhain leis, sheas na cinn seo a leanas amach-cráifeacht, tír ghrá ,flaithiúlacht agus greann. Séamas Ó Riain a bhí in a chéad chathaoirleach ar an mBord Bainistíochta. In a dhiaidh, ceapadh Derek Ó Nualláin mar Chathaoirleach . Bí Áine Bn Mhic Sheáin a bhí  ina cathaoirleach ó 1999 go 2007. Bhí Tomás Breathnach mar chathaoirleach ó 2007-2011, Don Ó hEigeartaigh 2011 - 2015, agus sé Seamus ó Laoi  atá ann  faoi láthair.

Ceapadh Máire Uí Chonghaile (atá ina cigire bunscoile anois) mar chéad phríomhoide na scoile i 1985. Chaith Pádraig Mac Fhlannchadha ( atá ina chigire bunscoile anois) seal mar phríomhoide ó 2000. Ina dhiaidh sin Ceapadh Niamh Ní Mhaoláin mar phríomhoide sa bhliain 2002.   Thosaigh Niamh Ní Mhaoláin ag obair mar Stiúrthóir ar Ionad Oideachais Chorcaí i Meán Fómhair2015. Tá Andrias Ó Foghlú mar Phríomhoide na scoile anois.  Faoi láthair, tá  ceathrar is fiche múinteoir  fostaithe sa scoil le breis is 400 páiste ó naoi thír éagsúla  faoin a gcúram.

Thosaigh an scoil amach i seomraí de chuid bráithre na Toirbhirte ar bhóthar na Dúglaise áit ina bhfuil Reeveswood lonnaithe anois. Bhí gaol an -dearfach ag an scoil leis na bráithre ón gcéad lá.

De bharr comhoibriú den scoth idir bhainisteoirí, mhúinteoirí agus thuismitheoirí, bhogamar isteach i bhfoirgneamh úrnua, laistiar den Chuarbhóthar Theas agus taobh le Bóthar Theas na Dúglaise. D’oscail Micheál Ó Máirtín an scoil go hoifigiúil i 1996. Bhí ocht seomra ranga in éineacht le halla agus le seomraí breise - seomra foirne, leabharlann/seomra acmhainní, seomra an rúnaí, oifig an phríomhoide sa scoil. Níorbh fhada,áfach, go raibh sé an shoiléir nach raibh an scoil mór a dhóthain agus osclaíodh síneadh scoile le hocht seomra ranga eile agus seomra ríomhaireachta i 2004. Tá Gaelscoil na Dúglaise fréamhaithe i saol an phobail sa Dúglas anois. Bhí Comóradh 25 ag an scoil i 2010-2011. Thug an t-Úachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa cuairt ar an scoil don ocáid.

 

School History
Gaelscoil an Athar Tadhg Ó Murchú, Gaelscoil na Dúglaise, Douglas was established in 1985 with 20 pupils as a result of a campaign launched by a group of parents and other interested parties. The school was named in honour of An tAthair Tadhg ó Murchú a cork priest who did much during his life to nurture the Irish language and culture.

The first Chairperson of Gaelscoil na Dúglaise was Seamus Ó Riain, followed by Derek Ó’ Nuallain until 1999. Derek was succeeded by Áine Bean Mhic Sheáin who was Chairperson until 2007.Tomás Breathnach succeeded Áine until 2011 . Don Hegarty was Chairperson from 2011 - 2015. The present chairperson is Mr. James Lee. The first Principal, Máire Uí Chonghaile (currently a schools’ inspector) was appointed in 1985. Pádraig Mac Fhlannchadha (also a schools inspector now) took up the helm in 2000. He was succeeded by Niamh Ní Mhaoláin in 2002. Niamh was appointed as Director of the Cork Education Support Centre in September 2015. Andrias Ó Foghlú is the current Principal.  The school has grown into a  twenty four teacher school with over 400 pupils of nine different nationalities on roll.

The school was initially accommodated in rented rooms at Coláiste Mhuire, Douglas, residence of the Presentation Brothers. This is now Reeveswood. All in Gaelscoil na Dúglaise are much obliged to the Brothers for their support, friendship and co-operation during our years there.

As a result of much work and co-operation between management, teachers and parents, over the years we finally settled into our new school building which is situated off the South Link and the South Douglas Road. It was officially opened by Minister Michael Martin in 1996. This fine building has cost the Department of Education over a million pounds and comprised eight classrooms, a hall and ancillary rooms - staffroom, library/resource room, secretary’s office and principal’s office. It was evident quite quickly that additional accommodation was needed to meet the demand for Irish medium education in the Douglas area. A further 8 classrooms and computer room were opened in 2004. Gaelscoil na Dúglaise has well and truly found its permanent home in the community of Douglas. Gaelscoil na Dúglaise celebrated 25 years in 2010-2011. President Mary Mc Aleese honoured the school by visiting on 26th of November 2010.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew