Creideamh

Is tábhachtach, dar linn go mbeadh an páiste sa Ghaelscoil saor chun fás le dinit: go mbeadh meas aige air féin mar dhuine, ar a chomhdhaltaí agus ar a mhúinteoirí. Spreagtar é trí iompar go mbeifí ag súil leis ó dhuine óg go bhfuil meas aige air féin.

In atmasféar ina nochtar an grá agus an meas, is é ár ndóchas go bhfásfaidh sé sa chreideamh agus sa spioradálacht.

Tá an scoil seo faoi phátrúnacht Easpag Caitliceach Chorcaí agus Rois ach tá fáilte roimh gach aicme creidimh. Tógtar ceachtanna creidimh go laethúil 12.00 - 12.30. Leantar an clár ‘Beo go Deo’.

Tá gaol an -dearfach ag an scoil leis na sagairt i bparóiste na Dúglaise.Tagann an t-Athair Pat O Mathúna ar cuairt go rialta.

Ullmhaítear na daltaí i gcomhair Sacraimintí na hAithrí agus na hEochairiste, agus don Chomhneartú. Cuirtear leabhrán de na paidreacha, na hiomainn agus na seirbhísí faoi leith ar fáil mar chabhair do thuismitheoirí.

It is important to us in An Ghaelscoil that each child would have the freedom to grow as an individual with dignity, conscious of his own worth and respectful of the worth and dignity of his companions and teachers. He is encouraged throughout his life within the school to manifest the love of those around him through sharing, through enjoyment, through effort at his work and through behaviour worthy of a self respecting young person.
The aim is that, in an atmosphere where love and respect are seen to be valued, he will grow in religious faith and in spiritual depth.
Gaelscoil na Dúglaise is a Catholic school under the patronage of the Catholic bishop of Cork and Ross, All children are welcome in Gaelscoil na Dúglaise regardless of religion or nationality.
Formal religious instruction takes place daily from 12.00 to 12.30. Children are taught the approved alive-o series The Gaelscoil enjoys a very positive relationship with the priests of Douglas parish. Children are prepared for the Sacraments of Reconciliation, Eucharist and Confirmation.Booklets on the appropriate prayers, hymns and services are provided to assist parents.
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew