Rang 5

Liosta A

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata Rang 5

Figure it out  5

Creideamh-Religion:

Beo go Deo - Leabhar oibre 7

Eolaíocht/Stair/Tíreolas-Science:/Geography

Timpeall an Domhain (Rang 5)- Téascleabhar Scéim Chíosa (Part of Book Rental see liosta B)

Le coimeád ó Rang 4

Foclóir Póca Gaeilge/Béarla (An Gum nó Collins)

Chambers Primary Dictionary (age 7+)

Spelling Journal agus an 'bíobla' don Ghaeilge

Feadóg Stáin D

Atlas Bunscoile (An Gúm)

Bíobla Ranga agus Spelling Journal 

Clárbán

Stáiseanóireacht:Stationery

Leabhrán Obairbhaile (Available from school) €4

Copies: 2 x Cóipleabhar Mata 88 lch (7mm sq)

4 x Cóipleabhar 88lch

4 x Cóipleabhar 120lch

2 x Cóipleabhar Peannaireachta B4 (handwqriting copy B4)

1x cóipleabhar A4 le clúdach crua (hard-covered)

1 x A4 refill pad (ruled with margin 88lch)

2 x Fillteán Plaisteach (plastic folder  with 40 pockets)

Áireamháin bunúsach ( Basic/ inexpensive calculator)

Uirlisí Céimseata (geometry set) 

2 x peannluaidhe HB(pencil), 1 x Pinn dearg/gorm/dubh, 1x scriosán (eraser), 1x biorthóir (sharpener), Uirlisí Céimseata (geometry set) Pinnluaidhe daite (colouring pencils) ,1xrialóir 30cm (ruler) 1 x Pritt Stick 40g 2 x marcóir don chlárbán ar fáil ón scoil

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew