Rang 4

Liosta A

Béarla-English:

Handwriting Today D

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata  Rang 4

Figure it out 4

Table Toppers 4

Creideamh-Religion:

Beo go Deo - Leabhar oibre 6

 

Le coimeád ó Rang 3

Foclóir Póca Gaeilge / Béarla (An Gúm nó Collins)

Chambers Primary Dictionary (age 7+)

Feadóg Stáin D

Atlas Bunscoile (An Gúm)

Biobla Ranga agus Spelling Journal

Clárbán

Stáiseanóireacht-Stationery

Cóipleabhair: 1 x Cóipleabhar Mata 120 lch (7mm sq)

6 x Cóipleabhar 88lch

2 x Cóipleabhar 120 lch

Clúdaigh (pkt of plastic copy covers)

1 x A4 refill pad 9ruled with margin 88lch)

Fillteán: le 40 póca plaisteach (with 40 plastic pockets)

2 X Cóipleabhar A5 le clúdach crua (hard-covered)

1 x Cóipleabhar Peannaireachta B4 (Hand writing Copy B4)

2 x peannluaidhe HB(pencil), 2 x Peann  dearg/gorm/dubh 1x scriosán (eraser), 1x biorthóir (sharpener)

Pinnluaidhe daite (colouring pencils) ,1xrialóir 30cm (ruler) 2 x Pritt Stick 40g 2 x marcóir don chlárbán - le fáil ón scoil

Leabhrán Obairbhaile available from school

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available fromm the schol rental scheme

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew