Rang 4

Liosta A

Béarla-English:

 

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata  Rang 4

Figure it out 4

Table Toppers 4

Le coimeád ó Rang 3

Foclóir Póca Gaeilge / Béarla (An Gúm nó Collins)

Chambers Primary Dictionary (age 7+)

Feadóg Stáin D

Biobla Ranga agus Spelling Journal

Clárbán

Stáiseanóireacht-Stationery

Cóipleabhair: 

1 x Cóipleabhar Mata 120 lch (7mm sq)

3 x Cóipleabhar 88lch

1 x Fillteán A3 (A3 Card Folder for art)

1 x A4 refill pad ruled with margin 88lch)

2 x peannluaidhe HB (pencil), 2 x Peann dearg 1x scriosán (eraser), 1x biorthóir (sharpener)

Pinnluaidhe daite (colouring pencils) ,1xrialóir 30cm (ruler) 1 x Pritt Stick 40g 2 x marcóir don chlárbán - le fáil ón scoil

Leabhrán Obairbhaile available from school

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available fromm the schol rental scheme

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew