Rang 3

Gaeilge-Irish:

Liosta A

Foclóir Póca Gaeilge/Béarla (An Gúm nó Collins)

Cur is Cúiteamh - Leabhar an Dalta E

Béarla-English:

Handwriting Today C

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata  3

Figure it out 3

Table Toppers 3

Creideamh-Religion:

Beo go Deo - Leabhar oibre 5

Eolaíocht/Stair/Tíreolas-Science/History / Geography:

Atlas Bunscoile (An Gúm)

Rudaí le coimeád ó Rang 2

Feadóg Stáin D

Clárbán, glantóir agus marcóir

Chambers Primary Dictionary

Stáiseanóireacht-Stationery:

Copies: 2 x Cóipleabhar Mata 88 lch (7mm sq)

6 x Cóipleabhar 88lch

2 x Cóipleabhar A5 le clúdach crua (hard-covered)

1 x refill pad

Fillteán le 40 póca plaisteach (with 40 plastic pockets)

Leabhrán Obairbhaile (ar fáil ón scoil €4)

3 x peannluaidhe HB(pencil),1 x peann dearg,  1x scriosán (eraser), 1x biorthóir (sharpener)

Pinnluaidhe daite (colouring pencils) ,1x rialóir 30cm (ruler) 2 x Pritt Stick 40g, 2 mharcóir don chlárbhán - ar fáil ón scoil

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew