Cumann na dTuismitheoirí

Is tuismitheoirí sinn a roinneann ár gcuid ama agus ar gcuid dtalainn i gcomhairle leis an scoil ar mhaithe le timpeallacht thaitneamh a chur chun cinn do na páistí. Déanaimid iarracht cur le atmaisféar foghlama na scoile cibé slí gur féidir linn. Cuirimid fáilte roimh do thuairimí nua agus do chuid cabhrach am ar bith.

Tá sí mar aidhm ag Cumann na dTuismitheoirí:

 • Dul i gcomhairle le tuismitheoirí ionas go mbeidh guth acu maidir le polasaithe na scoile
 • Gníomhaíochtaí a eagrú a thacaíonn le rannpháirtíocht idir scoil agus baile ar mhaithe na bpáistí ar fad.
 • Aiseolas a fháil ó phaistí agus ó mhúinteoirí faoi conas go bhféadfadh Cumann na dTuismitheoirí cabhrú leo.
 • Tacú agus dul i gcomhairle leis an bpríomhoide agus an mBord Bainistíochta.

Roinnt gníomhaíochtaí atá eagraithe againn le  blianta anuas

 • Féasta Oíche Shamhna
 • Féasta na Cásca
 • Maidineacha caife do thuismitheoirí
 • Oícheanta eolais do thuismitheoirí
 • Operation Christmas Child
 • Dlúthdhiosca na Nollag
 • Lá shláintiúil
 • Ceiliúradh don Chomaoineach
 • Céilí agus discó do pháistí
 • Bailiúchan Leabhar
 • Seo Tallaine R6
 • Céiliúradh Deireadh na Bliana R6
 • Seo Faisin
 • Oícheanta i Monkey Maze
 
 
 
Eolas teagmhála do Chumann na dTuismitheoirí 2018-2019

 

Cathaoirleach Grainne Ní Dhonnabháin

 

We are a group of parents who share our time and talents in an effort to make our school a fun place to be, we try to organise events that will enrich the learning envoinrment of our children by whatever means we can, we are always open to new ideas and help is always welcome.
It is the role of the parents commitee
To consult with parents so that they can express their views, on school policy and matters relating to the school.
To organise various activities that will promote home and school involvement, all for the benefit of the children.
To find out from the children and their teachers how the Parents association can be of help to them.
To consult with and advise the Principal / Board of management.
Some of the activities we have organised
Halloween Party
Easter Party
Parents Coffee Mornings
Parents information nights
Christmas Children’s Shoe Box Appeal
Christmas CD
Healthy Living Day
Monkey Maze Evening
Céili and Discos for the Children
Fashion Show
Quiz
First Communion reception
6th Graduation Party
6th Class Talent Show
Contacts information for the 2018-2019 Committee
Chairperson Gráinne Ní Dhonnabháin

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew