Brat Gníomhach / Active School Flag

Wednesday 08 February 2017

Brat Gníomhach / Active School Flag

Mar is eol daoibh, táimid ag lorg stádas an Bhrait Ghníomhach. Seo a leanas roinnt gníomhaíochtaí a deineadh le tamall anuas. Féach ar rang Denise i mbun rince. Bhain na páistí an-thaitneamh as an Sodar Nollag. Tá na meán ranganna gafa le iománaíocht/camógaíocht faoi dhíon i láthair na huaire. D’éirigh le rang 4 an leath-cheannais a shroichint san iománaíocht i gcoinne Scoil Náisiúnta na hUamhanna. Sa chamógaíocht bhí comhscór sa chluiche i gcoinne Tobair Rí an Domhnaigh agus bhuaigh siad an cluiche in aghaidh na Gaelscoile sa Ghort Álainn. Guímid gach rath ar na cailíní i rang 3 fad a bheidh siad ag gabháil don chamógaíocht an tseachtain seo chugainn.

As you are aware we are trying to achieve the Active School Flag status this year. Examples of some of the activities that took place recently include: Indoor Hurling and Camogie. Rang 4 reached the semi final in the hurling against Ovens N.S. There was a draw in the Camogie against Sunday’s Well N.S. and Douglas Gaelscoil were victorious against Gaelscoil an Ghoirt Álainn. Best of luck to 3rd class girls who will participate in the camogie next week. The children really enjoyed the ‘Santa Dash’ before the holidays and 3rd class had the opportunity to experience contemporary dance. Please click here for photographs of the various occasions.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew