Rang 3

Thursday 08 December 2016

Tá sé de phribhléid ag Gaelscoil na Dúglaise gur roghnaíodh mé le bheith páirteachi bhfeachtas nua ‘sna healaíona. 21 scoil amháin sa tír a bhfuair an deis iontach seo. Mar chuid den obair seo beidh mé ag obair i bpáirtnéireacht le Helga . Is speisialtóir sa rince í Helga le go leor cáilíochtaí bainte amach aici. Tá Rang 3 ag baint mórán taitnimh as an tionscnaimh seo. Táimíd ar bís faoin gcur i láthair poiblí a bheidh ar súil ar an Luan 12ú, Nollaig ag .1.20-1.45. Tuigim go bhfuil sibh fíor ghnóthach ach tá fíor fáilte romhaibh go léir freastal ar an gcur i láthair más féidir chun bhúr bpaistí a fheiscint! Gabhaimid buíochas leis an Ionad Oideachais áitiúil (CESC ) as a gcuid tacaíochta, ach go hái-rithe Niamh Ní Mhaoláin as ucht an deis iontach a thabhairt dúinn. Le gach dea ghuí agus beannachtaí na féile oraibh go léir. M. Denise
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew