Míle buíochas libh

Thursday 16 June 2016

Tá laethanta saoire an tsamhraidh nach mór buailte linn. Tá bliain eile den scoth á cur dinn. Is liosta le háireamh iad na hocáidí a cuireadh i gcrích, mar shampla: An Chéad Chomaoineach, An Comhneartú, Sciath na Scol, Ceolchoirmeacha na Nollag, Cór Fhéile na Scol, Seachtain na Gaeilge, An Leabharlann, Lá Spórt na Cathrach, Maidneacha Caifé, Raon Reatha, Torthaí iontacha sa lithearthacht agus san uimhearthacht atá thar an mean náisiúnta agus go leor rudaí eile nach iad. Níl deireadh leis an liosta go fóill mar a chífidh sibh anseo in eagrán deireadh na bliana seo. Tá Lá Spóirt, Céiliúradh Ran g 6 agus An Seó Tallaine gan amhras fós le teacht. Mo mhór bhuíochas thar cheann Bord Bainistíochta na scoile le gach duine a chuir leis na hocáidí seo. B´iadsan daltaí, múinteoirí, foireann tacaíochta agus tuismitheoirí na Gaelscoile. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don Naíonra chomh maith as a dtacaíocht. Tá súil agam go mbeidh an saoire go deo agaibh. Our Summer holidays are fast approaching and our busy year is almost drawing to a close. We have had another magnificent school year. Highlights of the year have been our Christmas Concert, Seachtain na Gaeilge, Cór Fhéile na Scol, Sciath na Scol, Cork City Sports, First Holy Communion, Confirmation, Coffee Mornings and consistently above average results in literacy and numeracy. Amongst the events yet to com are our Annual Sports Day, Sixth Class Celebration and 6th class Talent Show. On behalf of the Board of Management, I thank most sincerely everybody who has contributed in any way to the success of the aforementioned events. Thank you pupils, teaching and support staff and parents. We also thank Naíonra na Gaelscoil.
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew