Maidin Caifé

Thursday 26 March 2015

Maidin Caifé

Eagróidh Cumann na dTuismitheoirí Maidin Caifé ar an Déardaoin 26ú Márta   ón 11.30 go dtí 1 a chlog.   Canfaidh an cór  agus déanfaidh páistí ó Rang 6 cur i láthair maidir le VEX Robotics. Buíochas mór le Múinteoirí Fióna, Marc agus Méabh. Beidh an- mhaidin ann, mar sin bígí linn.  

 A coffee morning will be held in the school hall from 11.30 am until 1pm on Thursday 26th March. . All are most welcome to attend. The choir be on hand to entertain you and pupils from 6th Class will present their VEX Robotics project. A big Thank you to Múinteoirí Fióna, Marc agus Méabh.

Crannchur na Cásca 

Reachtálfaidh Cumann na dTuismitheoirí Crannchur na Cásca mar is gnáth. Scaipfear na ticéid go luath.

Cumann na dTuismitheoirí have once again organised their annual Easter Raffle. Tickets will be distributed shortly.

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew