Mí na Gaeilge

Monday 03 March 2014

Mí na Gaeilge

Táimid ar fad ag tnúth le Mí na Gaeilge an mhí seo. Beidh béim faoi leith ar ocáidí spóirt, cheoil agus go leor eile. Cuirfear tús leis na comórtaisí iomána agus camógaíochta 'Sciath na Scol' ar an 18ú Márta agus tá Céilí Mór Clainne ar siúl ar an Aoine 21ú Márta sa GAA sa Dúglas. Na dearmadaigí an fón a fhreagairt as Gaeilge!! Beidh a thuilleadh eolais san Nuachtlitir le linn na Seachtaine.

We are all looking forward to Mí na Gaeilge. As usual we have numerous events and activities organised . Our Hurling and Camogie season will kick off on the 18th of March. A family Céilí has been organised by Cumann na dTuismitheoirí for Friday the 21st of March in Douglas GAA. Don't forget to answer your phone as GAEILGE . You might win a pas obairbhaile for your children! Further information in our March Nuachtlitir.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew