Spórt

Thursday 21 June 2012

Spórt

Spórt Mar is eol daoibh, tá an bhéim ar fhorbairt an spóirt sa Ghaelscoil.   Fuair na páistí iliomad deiseanna i mbliana le snámh, peil, iománaíocht, camógaíocht, sacar, leadóg, cruicéad, gleacaíocht agus luthchleasaíocht.   Tá sé tráthúil ag an am seo den bhliain buíochas a ghábháil leis na traenálaithe ar fad.   Tá liosta fad acu ann – Eddie Murphy, Oliver McAndrew, Tim O’Donovan, Conor Clarke, Ted Williamson,  F.A.I.,  agus Múinteoirí Andrias,  Méabh, Marc, Éamonn,  Máire , Orla agus Kim.   Gura fada buan sibh.   Molann na traenálaithe uilig go leanfaidh na páistí orthu ag cleachtadh le linn an tsamhraidh ionas go rachaidh said ó neart go neart.
As you all know, we have an abundance of sporting activities in the school and the pupils have had ample opportunities during the year including swimming, football, hurling, camogie, soccer, tennis, gymnastics, cricket and athletics.   As is customary at this time of year we would like to thank all the trainers and teachers including the following – Eddie Murphy, Oliver McAndrew, Tim O’Donovan, Conor Clarke,Ted Williamson,  F.A.I. and Múinteoirí Andrias,  Méabh, Marc, Éamonn,  Máire, Orla and Kim.   The trainers recommend that children keep up the training during the holidays!

Lá Spóirt Tá lá spóirt scoile á eagrú don 26ú Meitheamh (ag brath ar an aimsir).   Glacfaidh gach uile rang páirt ann.   Buíochas le Múinteoirí Kim,Caitríona agus Órla as é a eagrú. Our School Sports Day has been arranged for Tuesday June 26th (weather permitting with all classes taking part)   Thanks to Múinteoirí Caitríona, Órla  and Kim for organising same.

Primary Game
Tá gradam iontach bronnta ar bheirt imreoir ó Rang 6.   Tá Finn de Búrca agus Eimear Nic Aindriú roghnaithe le n-imirt ag leathama ag Cluiche Cheannais Peile na Mumhan ar an 8ú Iúil i  Luimneach:  Corcaigh  v  An Clár.   Go néirí leo. We are delighted to inform you that two of our Sixth Class students Finn de Búrca and Eimear Nic Aindriú have been chosen for the Primary Game. They will both play for Cork at the upcoming Munster Final against Clare in the Gaelic Grounds in Limerick on the 8th of July.

Bliotz camógaíochta
Tá na cailíní camógaíochta ag dul ó neart go neart i ndiaidh dóibh ‘Sciath na Scol’ a bhuachaint.   D’éirigh go han mhaith arís leo ag Bliotz Camógaíochta sa Charraig Dhubh le déanaí.   Buíochas le Múinteoir Kim agus le Oliver Mc Andrew. Our camogie girls are going from strength to strength following their historic victory in Páirc Uí Chaoimh recently in their Sciath na Scol final.The also distinguished themselves at a recent blitz in Blackrock. A big Thank You to Team Mc Andrew, Oliver and Kim
Cluichí Iomána i mBaile an Locha
Beidh sraith cluichí ag buachaillí Rang 3 agus Rang 4 a dhéanann traenáil tráthnóna Aoine sa C.L.G i mBaile an Locha ar an Aoine beag seo ag 11.r.n.  Buíochas le Tim, Múinteoirí Éamonn agus Marc as é a eagrú. Our 3rd and 4th Class hurlers will give a display in the G.A.A. grounds in Ballinlough on Friday at 11 a.m. Thanks to our organisers Tim, Múinteoir Éamonn and Múinteoir Marc.

Peil sa Ghaeltacht
Ghlac páistí ó Ranganna 5 agus 6 páirt i gCómórtas Peile Gael-Linn sa Rinn i gContae Phort Láirge le déanaí.   D’fhan said thar oíche i g Coláiste na Rinne agus bhaineadar an taitneamh go deo as. Chomh maith le cluichí a imirt ghlacadar páirt i  gcéilí agus i dtráth na gceist .   Buíochas mór le Múinteoirí Kim agus  Oliver McAindriú agus Múinteoir Marc as iad a thionlacan ann.
Football players from 5th and 6th classes represented ‘Gaelscoil na Duglaise’ in Rinn Gaeltacht at Comórtas Gael-linn recently. The children stayed overnight in Coláiste na Rinne and partook in an interschool céilí and quiz also. A big thank you to Múinteoir Marc and to Múinteoir Kim and Oliver Mc Andrew.

Gradam Gaisce
Mar is eol do chách anois tá brat ghradam  Gaisce ag luasadh go hard lasmuigh don Ghaelscoil.   Mar chuid den duais a bhuamar chuir Martin Coleman atá ar phainéal iomána Chorcaí seisiún traenála ar fáil sa Ghaelscoil dár himreoirí féin ar an 21ú Meitheamh.   Rinneadar go maith!  As part of our recent Gradam Gaisce win , Martin Coleman a member of the Cork Senior Hurling Panel trained our young hurlers and camogie players. He was suitably impressed.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew