Sciath na Scol

Friday 25 May 2012

Sciath na Scol

               Tá Gaelscoil na Dúglaise an bhródúil ar fad as an bhfoireann camógaíochta.  Tá craobh Sciath na Scol scroichte acu  i bPáirc Uí Chaoimh ar an 30ú Bealtaine ag 1 a chlog. Ón uair gur thosnaigh an séasúir  camógaíochta i Mí Mhárta bhí ag eirí go maith leis an bhfoireann seo ‘gainne.  Bhuadar cluiche i ndiaidh chluiche gan oiread is ceann acu a chailliúint. Is mór an onóir don scoil craobh sa  chamógaíocht a bhaint amach don chéad uair.    Tá buíochas ar leith tuillte ag Oliver Mac Aindriú, ár dtraenalaí agus ag  Múinteoir  Kim  a d’fhreastal ar na cluichí agus  a d’eagraigh iad. Táimid ag súil go bhfreastalóidh gach páiste ó Rang 1-Rang 6 ar an gcluiche. Rachaidh busanna ón nGaelscoil. Tá ticéid ar fáil ar €5 don bhus agus don chead isteach. Tá sé an tabhachtach a chur in iúl don mhúinteoir ranga muna bhfuil do pháiste ag filleadh ar an mbus. Fillfidh na busanna ar an scoil idir 2.30-3.00. Beidh na páistí ó Ranganna Naíonáin Shóisir agus Shinsir ag dul abhaile  ag Meanlae. Iarraimid ar thuismitheoirí  a bpáistí a thabhairt go Páirc Uí Chaoimh chun tacaíocht a thabhairt don bhfoireann más féidir. An Ghaelscoil Abú.
                                                                                                                                                                                                                                          Once more we are heading for a final in the Sciath na Scol Competition. We are so very proud of our Camogie team who will bring great honour to the Gaelscoil on Wednesday 30th May when they play in the final for the first time. This team went through the entire campaign without defeat. This is some achievement for a group of young players. We are indebted to our coach Oliver Mc Andrew who has worked relentlessly with his panel.   As ever to Múinteoir Kim who organised and travelled to each match, a huge Thank you.  Children will be bused from the school at a cost of €5 which will cover both the bus and the entrance fee to Páirc Uí Chaoimh. Tickets are available for purchase immediately. The Gaelscoil will close at 12 O’ Clock sharp for Junior and Senior Infants. We urge parents/minders to travel to Páirc Uí Chaoimh for the match at 1pm. It is very important that every effort is made to support our girls. Go n-eirí leo.

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew