Calendar

 • laethanta saoire

  Dec23

  Laethanta Saoire na Nollag

   

  Christmas Holidays

 • Leath lá

  Dec22

  Dúnfaidh an scoil ag méanlae inniu do laethanta saoire na Nollag Christmas Holidays commence at 12 noon today

 • Maidin Caife na Nollag

  Dec20

  Reachtálfaidh Cumann na dTuismitheoirí Maidin Caifé na Nollag inniu 10.30 - 1.30) Canfaidh Ranganna 1-2 seinnfidh an Banna Ceoil faoi stiuir M. Siothmhaith agus seinnfidh an grúpa Suzuki le linn an chéad leath. Cloisfear an Cór agus Ranganna 3-4 sa dara leath. You are all welcome to our Christmas Coffee Morning which takes place from 10.30 until 1.30. You will be entertained by the Banna Ceoil, Suzuki Violinists, Rang 1-2, Rang 3-4 agus Cór na Scoile. Our Annual Christmas Raffle will also take place. Nollaig Shona Daoibh go léir.
 • Seó na Naíonáin

  Dec15

  Seó na Nollag Infants Christmas Concert Naíonáin Bheaga ag 11.00 Naíonáin Mhóra ag 11.45
 • Santa Dash

  Dec14

  Tá sé ar intinn ag an scoil cur isteach ar stádas an Bhrait Ghníomhach sa todhchaí. Mar sin beidh béim faoi leith á chur ar an gCorpoideachas i mbliana. Beidh “Santa Dash” ar siúl ar an gCéadaoin 14ú Nollaig. Iarraimid ar na daltaí geansaí Nollag agus briste culaith reatha a chaitheamh. Glacfaidh siad páirt i mbac chursa ar raon reatha na scoile. A “Santa Dash” will take place next Wednesday 14th December. The children are invited to come dressed in Christmas Jumper/ TeeShirt/ Shirt and Track Suit pants. They will participate in an obstacle course on our school running track in the yard. This is a fun way to place emphasis on the Physical Education section of the curriculum and will also help as we intend to apply for Active Flag Status.
 • Seirbhís an tSolais

  Dec6

  Beidh Seirbhís an tSolais ar siúl anocht ag 6.30 i halla na scoile. Confirmation 'Service of light'  ceremony will take place at 6.30pm tonight for children of 6th class in preparation for Confirmation Ceremony .

 • Oíche Scannánaíochta

  Dec2

  Tá Cumann na dTuismitheoirí ag eagrú Oíche Scannánaíochta ar an Aoine 2ú Nollaig Movie Night tonight
 • Seirbhís Ullmhúcháin Rang 2

  Nov29

  Beidh an seirbhís ullmhúcháin do Rang 2 ar siul sa scoil anocht. Preparatory service for 1st Holy Communion will be held tonight for children of Rang 2.

 • Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

  Nov15

  Beidh na cruinnithe Tuismitheoirí/Muinteoirí ar siul inniu agus amárach Parent /Teacher meetings will take place Tuesday and Wednesday
 • Cork Pops

  Nov9

  Beidh Rang 4, 5, & 6 ag freastal ar cheolchoirm Cork Pops inniu Cork Pops Concert will be attended by Rang 4, 5 & 6 today. The theme is "The Colours of Music" and children will learn about composers and musicians in preparation for this concert.
 • Athoscailt na scoile / school reopens

  Nov7

  Athoscailt na scoile ag 08.50 School reopens after midterm break
 • laethanta saoire

  Oct31

  Briseadh lár théarma 31.10.16 go dtí 04.11.16 Midterm break
 • Sciath na Scol

  Oct28

  Imreoidh foireann na scoile i gCraobh Sciath na Scol inniu ag 10.30 r.n. i CIT Sciath na Scol final will take place in CIT at 10.30am today Gaelscoil na Dúglaise V Innishannon GAELSCOIL NA DÚGLAISE ABÚ
 • Leath lá

  Oct28

  Briseadh lár théarma ag tosú ag 1.00 inniu Midterm break commences today at 1.00pm
 • Coisir Oíche Shamhna

  Oct27

  Eagróidh Cumann na dTuismitheoirí céiliúradh sa halla inniu Tá cead ag na páistí a bheith gléasta i bhfeisteas Shamhna. Halloween Party organised by Cumann na dTuismitheoirí takes place today for Junior infants to 1st class. All children may come to school dressed in Halloween Costumes
 • Oíche Oscailte

  Oct25

  Oíche oscailte anocht. Beidh an scoil ar oscailt ón 7.00

  Labhróidh an Príomhoide ag 8.00

  Open Night

  School will be open for prospective parents to meet pupils and staff  from 7pm.

  The Principals address is at 8.00pm

  Fáilte roimh cách

 • Internet Safety Night for Parents

  Oct18

  Labhróidh Simon Walsh, Trend Microag 7.30 anocht sa scoil. Internet Safety information night for parents will take place tonight at 7.30pm. AGM of Cumann na dTuismitheoirí will follow. Fior Fáilte roimh gach éinne
 • Cruinniu Foirne

  Sep15

  Beidh cruinniu foirne ar siul inniu agus dúnfaidh an scoil ag 1 School will close at 1pm today for staff meeting
 • Lá Dearg agus Bán

  Sep9

  Lá Dearg & Bán inniu Red & White day today to support our Girls in Red. Cork intermediate and senior Camogie teams will line out against Kilkenny on Sunday in Croke Park Guimid gach rath orthu. Corcaigh Abú
 • Athoscailt na scoile / school reopens

  Aug31

  Athosclóidh an scoil ag 8.50 ar maidin
 • Leath lá

  Jun29

  Dúnfaidh an scoil ag 12.00 inniu Summer Holidays commence today at 12 noon.
 • Díolachán Cístí

  Jun24

  Beidh  díolachán cístí ag Rang M. Caoilfhionn ar an Aoine 24ú.

 • Rang 6 Deireadh na Bliana

  Jun23

  Beidh ceiliúradh ag páistí RAng 6 agus a dtuismitheoirí ar an 23ú.
 • School closure

  Jun13

  Beidh an scoil dúnta ar an 13ú Meitheamh. School will be closed for inservice today
 • Cruinniú Foirne

  Jun9

  Dúnfaidh an scoil ag 1.00 inniu Staff meeting today , school will close at 1pm
 • lá saoire/ School closed

  Jun6

  Beidh an scoil dúnta inniu June Bank Holiday - school will remain closed today
 • Céad Comaoine

  May21

  Glacfaidh na páistí ó Rang 2 lena gCéad Comaoine i Séipéal Naomh Phádraig Baile anRósitigh inniu Children of Rang 2 will receive their First Holy Communion today in St. Patricks Church Rochestown
 • Sciath na Scol

  May19

  Cluichí Sciath na Scol Cluiche Camogaíochta Gaelscoil na Duglaise V Carrignabhfear @ 10.30 Scoil Phobal na Dúglaise Cluiche Iomanaíochta Gaelscoil na Dúglaise V Ballygarvan @ 1.00 CLG na Dúglaise Go néirí libh go léir
 • Athoscailt na scoile / school reopens

  May9

  Athoscailt na scoile inniu ag 8.50 School reopens at 8.50am today after midterm break
 • Briseadh lár théarma

  May2

  Beidh an scoil dúnta go ceann seachtaine Midterm break- School will be closed from Monday 2nd May until Friday 6th May inclusive.
 • Díolachán Cístí

  Apr29

  Is le Rang 1 Múinteoir Siobhán a bheidh an díolachán cístí inniu. Cake sale in R1 Múinteoir Siobhán today.
 • Coineartú

  Apr29

  Coineartú / Confirmation Rang 6
 • Díolachán Cístí

  Apr15

  Beidh Díolachán cistí ag rang M. Róisín inniu Rang 2 M. Róisín will hold a cake sale today. Míle buíochas as ucht an tacaíocht ar fad.
 • Bingo

  Apr15

  Bingo Night Tonight €3 an ticéid Fáilte roimg gach éinne Bígí linn
 • Córfhéile na Scol

  Apr12

  Glacfaidh an scoil páirt igCórfhéile na Scol anocht. Canfaidh an cór Éist a Stór,In Aice na Taoide agus The Foggy Dew. Córfhéile na Scol will take place tonight in City Hall.
 • Athoscailt na scoile / school reopens

  Apr4

  Athoscailt na scoile inniu ag 8.50 School reopens after Easter Holidyas at 8.50am today
 • laethanta saoire

  Mar17

  Beidh an scoil dunta ó 12.00 16ú Márta do laethanta saoire na Casca. Athoscloidh sí ar an 4ú Aibreán ag 8.50 Easter Holidays commenced at 12 noon on March 16th. School will reopen on Monday 4th April at 8.50am Bainigi taitneamh as an mbriseadh
 • Leath lá

  Mar16

  Dunfaidh an scoil ag 12.00 inniu do laethanta saoire na Casca School will close at 12 noon today for Easter Holidays.
 • Comóradh 1916

  Mar15

  Árdóidh an Ceannfort Peadar Ó Catháin Brat na hÉireann ag 10.00 inniu. Léifidh sé alt ó Fhórógra 1916 agus beidh deis ag na páistí alt a léamh ó Fhórógra 2016 a chruthaigh na páistí iad féin. Seinnfear an Foggy Dew agus canfar Amhrán na bhFiann. 1916 will be celebrated in every school in Ireland today. We are delighted that Ceannfort Peadar Ó Catháin will raise the National Flag at 10 am. All children will be present for this ceremony where the Foggy Dew will be played and all gathered will sing Amhrán na bhFiann.
 • Díolachán Cístí

  Mar11

  Is i Rang M.Brídín a bheidh an díolachán cístí inniu Rang M. Brídín will hold their cake sale today. Mile buíochas as ucht an tacaíocht
 • Turas go Blackrock Observatory

  Mar11

  Mar chuid de Cheiliuradh Seachtain na Gaeilge rachaidh páistí ó Rang 3 ar thuras go dtí Blackrock Observatory inniu. As part of Seachtain na Gaeilge activities students from Rang 3 will visit the Observatory in Blackrock.
 • Maidin Caifé na Cásca

  Mar10

  Bígí linn ag maidin caifé na Cásca ar an Déardaoin 10ú Márta 11.30 - 1.30 You are most welcome to join us today for our Easter Coffee Morning in the school hall from 11.30am - 1.30pm. Gúimid gach rath oraibh don Cháisc.

 • Sciath na Scol Camogaíochta

  Mar9

   

  Glacfaidh cailíní Rang 4 páirt sa chraobh camogaiochta Sciath na Scol faoi díon inniu.

   

  Go n-eirí libh .

   

  Rang 4 girls will compete in Camogie Sciath na Scol indoor Final today in Na Piarsaigh .

   

  Cailíní na Gaelscoile ABÚ

 • Cork Pops

  Mar8

  Rachaidh páistí ó Rang 1 - Rang 3 go dtí Cork Pops i Halla na Cathrach inniu. Cork Pops concert in City Hall today will be attended by children from Rang 1 - Rang 3.
 • Sciath na Scol faoi díon

  Mar8

  Go n-éirí le Rang 4 (Buachaillí) inniu sa chraobh sciath na sol faoi díon. Good luck to 4h class boys in todays Sciath na Scol indoor hurling final. Final will take place at 12pm in Na Piarsaigh. Gaelscoil Abú
 • Olltoghchán/ Election

  Feb26

  Beidh an scoil in usáid inniu don olltoghchán. School will be in use for voting in General Election today and therefore closed topupils.
 • Céad Fhaoistin

  Feb25

  Glacfaidh Rang 2 lena gCéad Fhaoistin anocht ag 7 a chlog. First Communion Children will have their First Confession tonight at 7pm in St. Columbas Church Douglas.

 • Athoscailt na scoile / school reopens

  Feb22

  Athoscailt na scoile inniu School reopens today after February midterm break
 • Briseadh lár théarma

  Feb18

  Beidh an scoil dúnta go ceann dhá lá School will close for two days for midterm break February 18th and 19th
 • Díolachán Cístí

  Feb12

  Beidh Díolachán cístí ag Rang 3 Múinteoir Aidan inniu Thank you for your continued support of our cake sales. Rang 3 M. Aidans class will hold their cake sale today.
 • Díolachán Cístí

  Jan29

  Díolachán Cístí inniu i Rang Múinteoir Denise. Míle buíochas libh go léir as ucht an tacaíocht ar fad. Cake Sale today in Rang M. Denise Our sincere gratitude for all of your support.
 • Tráth n agCeist

  Jan22

  Beidh Tráth na gCeist againn i halla Nemo Rangers anocht ag 6.30 Fáilte roimh cach. €20 per table ( 6 people max per table) Go néirí libh
 • Cruinniú Foirne

  Jan21

  Dúnfaidh an scoil ag 1.00 inniu School will close at 1pm today for staff meeting
 • Athoscailt na scoile / school reopens

  Jan7

  Athoscailt na scoile ag 8.50 School reopens at 8.50am after Christmas holidays
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew