Santa Dash

Santa Dash

Wednesday 14 December 2016

Tá sé ar intinn ag an scoil cur isteach ar stádas an Bhrait Ghníomhach sa todhchaí. Mar sin beidh béim faoi leith á chur ar an gCorpoideachas i mbliana. Beidh “Santa Dash” ar siúl ar an gCéadaoin 14ú Nollaig. Iarraimid ar na daltaí geansaí Nollag agus briste culaith reatha a chaitheamh. Glacfaidh siad páirt i mbac chursa ar raon reatha na scoile. A “Santa Dash” will take place next Wednesday 14th December. The children are invited to come dressed in Christmas Jumper/ TeeShirt/ Shirt and Track Suit pants. They will participate in an obstacle course on our school running track in the yard. This is a fun way to place emphasis on the Physical Education section of the curriculum and will also help as we intend to apply for Active Flag Status.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew