Mathletics

Thursday 31 January 2013

Tá an t-ádh linn i mbliana go bhfuil Mathletics ar fáil do na páistí ó rang a trí go rang a sé. Is áis ríomhaireachta ar an idirlíon é. Is áis iontach é seo chun seans a thabhairt do na páistí an mata atá á dhéanamh sa rang a chleachtadh sa bhaile agus baineann na páistí an sult as mar tá siad ar an ríomhaire ag déanamh na hoibre.
Tá Múinteoir Sinéad an bhródúil as Rang a Trí as an sár iarracht atá á dhéanamh acu ar Mhathletics. Bíonn comórtas againn sa rang gach seachtain agus bíonn duais le fáil ag na daoine leis an méid is mó pointí faighte acu.
Bíonn sceitimíní ar na páistí ag am Mata gach lá mar bíonn seans acu féachaint an bhfuil a ainm luaite ar  bhalla  laochra  Éireann agus an bhfuil Rang a Trí ar cheann dos na céad caoga rang sa tír. Baineann siad sár taitneamh as agus iad ag foghlaim ag an am chéanna. Comhghairdeas le Georgia Ní Bháicéir atá tar éis 9165 pointí a fháil in aon sheachtain amháin. An bhfuil aon duine chun níos mó ná seo a fháil?

Ba mhaith liom comhghairdeas a rá leis na daltaí go léir atá ag déanamh sár iarracht air gach tseachtain. Seo iad go léir leis na teastais go léir a bhfuaireadar.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew