Rang 1

Rang 1

Liosta A

Gaeilge-Irish:

Séideán Sí - Mo Leabharsa C

Séideán Sí - Ag Obair Liom C

Béarla-English

Go with the Flow Handwriting C (Cursive)

Jolly Phonics Grammar 1 Pupil Book
Jolly Phonics Word Book (ó Naí. Mhóra)

Matamaitic-Maths

Gafa le mata1

Figure it out 1

Creideamh-Religion

I nGrá Dé Rang 1

Eolaíocht/ Tíreolas/stair-Science/History /Geography

Timpeall an Domhain Rang 1

Leabhrán Obairbhaile ar fáil ón scoil €4

Le coimeád ó Náionáin Mhóra
Clárbán ,marcóir agus glantóir
Jolly Phonics Wordbook (ó Naí Mhóra/ from Senior infants)

Stáiseanóireacht: Stationery

Copybooks: 1 x Mata (Junior Sum Copy 40pg 10mm sq)

6 x Cóipleabhar 88lch

1 x Cóipleabhar Peannaireachta B4 (Handwriting Copy B4)

Folders: le 40 póca plaisteach (with 40 plastic pockets)

1 x Fillteán plaisteach (plastic folder with centre fastener)

1 x Fillteán A3 (A3 Card Folder for art)

2 x peannluaidhe HB (pencil),

1x scriosán (eraser),

1x biorthóir (sharpener)

1 x rialóir 30cm (Ruler)

Pinnluaidhe daite (colouring pencils)

clárbán , 2 x marcóir agus glantóir (whiteboard, markers and cloth /sponge)

1 x Pritt stick Mór

 

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew