Rang 6

 

Liosta A

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata Rang 6

Figure it Out  6

Creideamh-Religion:

Bliain Chóineartaithe (Veritas)

Eolaíocht-Science/ Tíreolas - Geography/ History:

Atlas bunscoile (An Gúm) (ó rang 5)

le coimeád ó Rang 5

Atlas Bunscoile (An Gúm)

Feadóg Stáin D

Pocket English Dictionary

Foclóir Póca Gaeilge/Béarla (An Gúm nó Collins)

Bíoblaí gaeilge/béarla (hardback notebooks that were used for Irish and English grammar and phrases)

Stáiseanóireacht:Stationery

Leabhrán Obairbhaile (Available from school) €4

Cóipleabhair: 2 x Cóipleabhar Mata 120 lch (7mm sq)

2 x cóipleabhar 120 lch

4 x Cóipleabhar 88lch

1 x A4 refill pad (ruled with margin 88lch)

 1 x Cóipleabhar Peannaireachta  B4 (handwriting copy B4)

1 x Filteán le pócaí plaisteacha (40 lch)

Áireamháin bunúsach (basic/inexpensive calculator)

2 x peannluaidhe HB(pencil), 2 x Pinn dearg/gorm/dubh, 1x scriosán (eraser), 1x biorthóir (sharpener), Uirlisí Céimseata (geometry set) Pinnluaidhe daite (colouring pencils) ,1x rialóir 30cm (ruler) 2 x Pritt Stick 40g 2 x marcóir don chlárbhan  - ar fáil ón scoil

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew