Naíonáin Bheaga

Junior Infants

The children paid for all of this list when they registered in the school

Liosta A

Gaeilge-Irish

Séideán Sí - Mo Leabharsa A

Séideán Sí - Ag Obair Liom A

Béarla-English

 Ag Scríobh liom A

Matamaitic-Maths

Gafa le Mata   (Naí Shóis.)

Creideamh-Religion

I nGrá Dé (Naí Shóis.)

Eolaíocht/ Tíreolas/Stair-Science/Geography/History

Timpeall an Domhain (Naí Shóis.)

Stáiseanóireacht-Stationery

Cóipleabhair: 1 x Nature Study 15A 32 pg

2 x Cóipleabhair peannaireachta B2

2 x Aisling extra wide ruled Junior Copybook (Purple)

1 x Fillteán plaisteach (plastic folder with centre fastener)

1 x Fillteán plaisteach (A5) with zip

1 x Fillteán plaisteach (A4) with zip

2 x Marcóir don chlárbán

1 x Cóipleabhar A5 (Clúdach crua)

Rudaí Breise-Extra

Clárbán le línte dearga agus gorma - wide (10)

2 x Peann Luaidhe Junior Triangular (Faber Castell)

1 x Pritt Stick 40g1 x Scriosán (eraser)

Liosta B

Leabhair Ghaeilge ar cíos (Séideán Sí / Oxford) / Rental scheme for Irish books

Fótócóipeáil (Photocopying)

Ealáin agus Céardaíocht (Art & Craft)

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew