Rang 2

Liosta A

Gaeilge-Irish:

Séideán Sí - Mo Leabharsa D

Séideán Sí - Ag Obair Liom D

Béarla-English:

Ag Scríobh Liom D

Jolly Phonics Grammar Pupil Book 2

Chambers Primary Dictionary (age 7+ 2008)  (It is essential that every child gets this particular dictionary as it has been chosen specifically to cater for your child's needs and will be used until he/she is in 6th class)

Matamaitic-Maths:

Gafa le Mata 2

Figure it out 2

Table Toppers 2

CreideamhReligion:

I nGrá Dé Rang 2

Eolaíocht/Stair/Tíreolas-Science/History/ Geography:

Timpeall an Domhain Rang 2

Ceol-Music:

Feadóg Stáin (Tin Whistle) D

Stáiseanóireacht -Stationery:

Cóipleabhair:

1 x Cóipleabhar Mata 88 lch (7mm sq)

5 x Cóipleabhar 88lch

1 x Cóipleabhar A5 le clúdach crua (hard-covered )

1 x Cóipleabhar Peannaireachta B4 (handwriting copy B4)


Leabhrán Obairbhaile (Homework journal) ar fáil ón scoil €4

Fillteán 1 x Fillteán plaisteach (plastic folder with centre fastener)

Fillteán le 40 póca plaisteach (with 40 plastic pockets)

1 x Fillteán A3 (A3 Card Folder for art)

2 x peannluaidhe HB (pencil ),1 x peann dearg,  1x scriosán (eraser), 1 x biorthóir (sharpener) pinnluadhe daite (colouring pencils) 1 x rialóir 30cm (ruler) 2x prittstick 40g 2x marcóir agus glantóir  don chlárbhan (ar fáil ón scoil)

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge & Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew