Naíonán Mhóra

Naíonáin Shinsireacha

Liosta A

Gaeilge-Irish

Séideán Sí - Mo Leabharsa B

 

Béarla-English
Jolly Phonics Wordbook
Jolly Phonics Pupils Book 2 (Black & White)
Sounds Good Phonics 2


Peannaireacht /Handwriting;  Ag Scríobh Liom B (ar fáil ón scoil €8)
 

Matamaitic-Maths

Gafa le Mata  ( Naí. Shin)

Creideamh-Religion

I nGrá Dé  ( Naí. Shin)

Eolaíocht/ Tíreolas/Stair

Timpeall an Domhain ( Naí. Shin)

Stáiseanóireacht-Stationery

2 x Nature  copy 40 lch

1 x leabhrán (notebook  A5 Hardback)

4 x Cóipleabhar Peannaireachta B4 (Handwriting copy B4)

2 x Cóipleabhar Peannaireachta B2 (Handwriting copy B2)

2 x peannluaidhe HB (pencil)

2x scriosán (eraser),

1x biorthóir (sharpener)

Crayola Twistable Crayons

Clárbán agus Marcóir  Available from school

2 x Marcóir (Markers)

2 x Pritt stick 40g

1 x Filteán A4 le zip

! x Fillteán Páipéir (Envelope folder)

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge agus Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew