Naíonáin Mhóra

Naíonáin Shinsireacha

Liosta A

Gaeilge-Irish

Séideán Sí - Mo Leabharsa B

Béarla-English
Jolly Phonics Wordbook
Sounds Good Phonics 2


Peannaireacht /Handwriting;  

Ag Scríobh Liom B 

Matamaitic-Maths

Gafa le Mata  ( Naí. Shin)

Creideamh-Religion

An Domhan Beag Seo (Naí Shin)

Stáiseanóireacht-Stationery

2 x Nature  copy 40 lch

1 x leabhrán (notebook  A5 Hardback)

4 x Cóipleabhar Peannaireachta B2 (Handwriting copy B2)

5 x peannluaidhe HB nó Staedtlar (pencil)

1 x scriosán (eraser),

1x biorthóir (sharpener)

Crayola Twistable Crayons

Clárbán agus Marcóir   (línte dearga/gorma ar fáil ó High Street Books nó ón oifig / Available from school or High Street Books)

 Glantóir (cloth/sponge for the whiteboard)

3 x Pritt stick 40g

1 x Fillteán A4 le zip

! x Fillteán Páipéir (Envelope folder)

1 x Fillteán A3 ( A3 Card Folder for art)

 

Beidh na leabhair léitheoireachta Gaeilge agus Béarla ar fad ar fáil ón scéim chíosa scoile

All reading books in Irish & English will be available from the school rental scheme

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew